Wednesday April 17, 2019

Boston vs Toronto

Game 45-46
April 17, 2019 @ 7:00 pm

 • Dunkel Rating:
  Boston
  10.590
  Toronto
  11.707
 • Dunkel Team:
  Dunkel Line:
  Dunkel Total:
  Toronto
  by 1
  7
 • Vegas Team:
  Vegas Line:
  Vegas Total:
  Toronto
  -125
  6
 • Dunkel Pick:
  Toronto
  (-125); Over